Komputer służy do przetwarzania informacji według określonego algorytmu. Informacje wejściowe i program są wprowadzane do jednostki dokonującej obliczenia, a wyniki są z niej wyprowadzane.

Algorytm jest przepisem określającym sposób postępowania z danymi.
To algorytm ustala, jakie operacje i w jakiej kolejności należy wykonać aby otrzymać zamierzony rezultat. Język rozumiany przez komputer jest inny niż ten, którym posługują się ludzie. Składa się on z ograniczonej liczby rozkazów, które zdefiniował jego twórca. Konkretnemu rozkazowi odpowiada ściśle określona reakcja procesora. Przykładowe rozkazy przez niego rozumiane to: dodaj, porównaj, podziel, prześlij, skocz do, zatrzymaj. Zbiór wszystkich rozumianych przez komputer rozkazów to lista rozkazów języka wewnętrznego. Algorytm zapisany w tym języku to program.

Płyta główna komputera
Płyta główna komputera

W komputerach obecnie stosowanych program jest umieszczany w pamięci operacyjnej komputera.
W pierwszych komputerach algorytm był zmieniany poprzez zmianę fizycznej sieci połączeń. Sposób pobierania danych i wysyłania wyników zależy od konkretnego zastosowania komputera. Informacje podlegające przetwarzaniu mogą być wprowadzane do komputera z klawiatury, różnych urządzeń wejścia/wyjścia lub z pamięci. Wyniki obliczeń mogą być prezentowane na monitorze, drukarce lub bezpośrednio mogą sterować jakimś urządzeniem zewnętrznym.

W praktyce, komputer nie wszystkie wyniki obliczeń wysyła na określone urządzenie niektóre wyniki (np. pośrednie) są kierowane do pamięci i używane ponownie jako dane wejściowe. Takie podejście przyspiesza wykonywanie obliczeń brak konieczności odczytywania wyników pośrednich i wprowadzania ich ponownie jako danych wejściowych.